Tytuł Kramex sp. z o.o.

Witamy na stronie firmy Kramex sp. z o.o.

Jeśli znalezienie właściwego kandydata do pracy jest dla Państwa czasochłonnym i kosztownym procesem chętnie wyręczymy Państwa w tym zadaniu.
Ideą firmy Kramex Sp. z o.o. jest pomoc w szybkim i skutecznym dotarciu do odpowiednich kandydatów na dane stanowisko pracy. W ramach zawartej umowy rekrutujemy i zatrudnia pracowników oraz kierujemy ich do pracy w zakładach pracy Naszych klientów.

 

Nasza oferta to doskonałe rozwiązanie wspomagające zarządzanie kadrami nowoczesnego przedsiębiorstwa.


Przejmujemy całość procedur związanych z rekrutacją, bierzemy na siebie odpowiedzialność za prowadzenia całej obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania wypłat wynagrodzeń, oraz wszelkich świadczeń pracowniczych, przygotowywanie dokumentacji dla odpowiednich urzędów (ZUS, UP, PERON), rozliczanie czasu pracy oraz sporządzanie rocznych deklaracji PIT. Ponadto w ramach obsługi kadrowego zobowiązujemy się do prowadzenia akt osobowych pracowników, aktualizacji ich badań lekarskich, prowadzenia obowiązkowych szkoleń oraz archiwizowania całej dokumentacji, szkoleń BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.
Takie rozwiązanie prowadzi do podwyższenia jakości obsługi kadrowej przedsiębiorstwa poprzez dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesnych systemów informatycznych. Obsługa kadrowa pozwala na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, przyczyniając się do zwiększenia jej konkurencyjności. Uwalnia przedsiębiorstwa od obowiązku ponoszenia wydatków związanych z utrzymywaniem rozbudowanego działu kadr oraz zakupem drogiego sprzętu potrzebnego do obsługi prawnej pracowników.

Nasi obecni Klienci wskazują na wiele korzyści płynących z oferowanych przez nas usług.

 

Wśród nich najczęściej wymieniają:
• dostosowanie ilości pracowników do zapotrzebowania,
• odciążenie przedsiębiorstwa od zadań kadrowo-płacowych.
• lepsza kontrola kosztów pracowniczych - rozliczenie z nami następuje na podstawie jednej zbiorczej faktury,
• zmniejszenie ilości etatów w przedsiębiorstwie.

Nasze rozwiązania stanowią kompleksowe ujęcie problemów organizacji w zarządzaniu kadrami.